• Sezer Tansuğ’un kaleminden:

    Neşet Günal’ın sanatında resim düzenine anıtsal nitelikler taşımayı üstlenen figüratif görkem, duyarlık kökenleri Orta Anadolu kıraçlarında gizlenen heybetli bir yapılaşmanın simgesidir. Neşet Günal çağdaş deformasyonun hassas kurallarını, bu yüzyıldaki ana akımlar ve eğilimlerin ortak değer paydalarına indirgeyerek, bunları aynı zeminde buluşturmayı başaran özgün bir üslup eleğinde sınayıp özümsemiştir. Yapısal oluşum ve ifade güçlerinin yanı sıra, gerçekliğin sınırlarını zorlayıp genişleten tüm ölçütler, yüzey dokusunun kurak badirelerini mağrur bir yaşam kavrayışına dönüştürmüşlerdir. Merhamet ve müdahaleye direnen bir gurur ya da katılaşmış bir tevekkül olarak Neşet Günal resmi, sıradan bir yoksulluk göstergesi değil, kendi doğal çevresiyle özdeşleşen bir insan varlığının tanım gerçekliğidir. Neşet Günal resminde beden ve giysi dokularıyla yüzey dokusunu kaynaştıran düzen, çocukluk belleğinde yer etmiş anıların erginleşen bir zihin ortamında olgunlaştığı yorum güçleriyle belirlenir. Neşet Günal resmi, başladığı ilk günden beri kendi özel yöresinden, bu yörenin renginden ve havasından kopmamıştır. Bu ısrarlı bağlılık kökleşme bilincinin soyluluğuna işarettir.

  • Neşet Günal’ın bu kıraç yörede her biri birer anıt tasarımına dönüşen figürlerle oluşturduğu düzen birimleri, tema farklarının gözden silindiği ortak bir ufuk çizgisine yönelir. Bakışlarının gizeminde kaba ve hantal oluşumların ruh inceliğini yansıtan figürler, doğaya inançlarının yerle göğü birleştiren ritüellerinde de mazlum ve mahviyetkar yenilmezliğin el ve ayak pençelerini sergilerler. Neşet Günal resminin figüratif gücü simgeleyen en tipik işaretleri, daima el ve ayak motiflerinin yalın ve çıplak hakikatlariyle belirlenir. Gergin mafsallarıyla bu el ve ayak motifleri, Neşet Günal resminin pek çok anlam yüklerini de üstlenmişlerdir. Bunlar üretim azmini simgeledikleri kadar, çaresizliğin hiddetini de çağrıştırırlar. Neşet Günal resmi, İstanbul çevresindeki büyük figüratif etkinliğinin gündemde kalageldiği 1950’li yıllardan beri, giderek bir ekol kimliğine bürünen özgün nitelikleriyle, karşıt eğilimlerin eleştirel ataklarına rahatça direnmeyi sürdürmüştür. Aşılmazlığını da belirleyen pek çok biçimsel kanıtın yanı sıra, sıradan bir gözlem gerçeğinin ötesine taşabilen içerik yükleriyle de, onurlu ve dingin bir duyarlılığın doruğundadır.

    Sezer Tansuğ Sergi broşürü tanıtım metni

    Neşet Günal “Sorun-Sorum” Resim Sergisi, Mayıs 1992, Garanti Sanat Galerisi, İstanbul